Vergoedingen
Zorgverzekeraars
Sinds kort nemen enkele zorgverzekeraars stoelmassage op in hun pakket. Een maatschappelijke acceptatie waar wij erg blij mee zijn.
Aftrek voorbelasting op massagediensten voor werknemers
De staatssecretaris heeft met betrekking tot stoelmassage het volgende besloten. Als de masseuse massage verricht bij de werknemer met het doel stress gerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen, kan een ondernemer die met een masseuse contracten afsluit, worden aangemerkt als afnemer van de prestaties van de masseuse. De werkgever kan volgens de staatssecretaris als afnemer van de prestaties dan ook de voorbelasting in aftrek brengen. De werknemers kunnen met de massage weliswaar ook buiten de werksfeer om gebaat zijn, maar de staatssecretaris vindt dat mogelijke consumptieve element volstrekt ondergeschikt aan het belang van de werkgever bij de massages. De werkgever verwacht namelijk dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn volgens de staatssecretaris derhalve geen personeelsvoorziening zoals bedoeld in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting. De aftrek van de voorbelasting is niet beperkt of uitgesloten. Ministerie van Financiën.
Mededeling betreffende subsidies
Bedrijven kunnen van het Ministerie van Sociale Zaken onder bepaalde voorwaarden subsidies krijgen voor een “pilot” met stoelmassage op de werkplek van maximaal anderhalf jaar.
Voor meer informatie: kijk op de website van het adviesbureau www.vscsubsidies.nl